bar.gif (2406 bytes)

 

 

演 員 表 

林 韋 辰- 江 譽 鏐

童 愛 玲 - 莉莉﹞

陳 啟 泰 -唐 滌 生

王 薇-梅 仙

田 蕊 妮-文小靜﹞

杜 汶 澤 - 阿 水

 

 

《南海十三郎 》

22 -11-99 官方網站

               

內容簡介
南 海 十 郎 原 名 江 譽 鏐 , 是 清 末 廣 東 南 海 縣 江 孔 殷 太 史 的 十 三 公 子 , 亦 是 本 港 二 、 三 十 年 代 著 名 的 廣 東 戲 曲 作 家 。他 的 一 生 充 滿 傳 奇 , 比 他 筆 下 的 戲 曲 人 物 更 富 戲 劇 性。 他 自幼 天 資 聰 慧 過人 , 才 氣 橫 溢 。 由 於 恃 才 傲 物 , 遺世 獨 立 , 表 面 予 人感 覺 不 近 人 情, 難 於 親 近 。
 
十 七 歲 即 考 進 香 港 大 學 法 律 系 攻 讀 , 成 績 裴 然。 因 緣 際 邂 逅 心目 中 的 女 神 莉 莉 , 他 不 惜 放 棄學 業 , 遠 赴 上 海 向 心 儀 的 莉 莉 展 開 追 求 。 更 跳 下 黃 埔江 以 示 對 莉 莉 之 情 深 。婚 禮 之 日 , 莉 莉 感 動 過 來 , 臨 時 悔 婚, 兩 人 相 宿 了 一 段 時 間 , 十三 郎 以 為 二 人 終 可 開花 結 果 , 莉 莉 之 未 婚夫 再 度 尋 訪 , 加 上兩 人 性 格 相 沖, 莉 莉 毅 然 放 棄 十 三 郎 ,重 投 舊 愛懷 抱 。 十 三 郎 大 受 打 擊, 悵 然 回 鄉 ... ...  

 

 
reader.jpg (6266 bytes)
所寫的意見盡量與所在的網頁有關, 和不要含有刻意攻擊或淫穢的字語, 謝謝

 

姓名  

意見   


 • 姓名: Wong

意見

I like Lam for a long time.Happy to know that there is a webpage for him.:-)


 • 姓名: 宋世傑

意見

A good film! Really!


 • 姓名: 超級辰迷 ~~ Yubi

意見

簡直係阿辰o既最佳之作 ~~~~~ 編劇都唔錯 , 好多抵死對白 ~~~~ 不過首主題曲就 .......


 • 姓名: X RAY

意見

倉底貨中的佳作,令人意想不到的好.


 • 姓名: 講真 

意見

講真,幾好睇,妙句橫生。


 • 姓名: 廖君慰

意見

點解冇主題曲供人下載呢???? 本人好想聽返<<南海十三郎>>的主題曲!!請盡快回應。

 

final.jpg (1661 bytes)

tv talks bar.gif (7275 bytes)
” 天 聰 豈 是 得 一 天 , 傲 氣 我不 會 獨 佔 

 . . . . . . 但 願 夢 來 不 必 醒 , 不 必 到 世 間 作 記 認

        . . . . . . 哪 怕 沒 半 點 掌 聲 , 仍 然 是 我 命  . . . .. . ”

一 首 主 題 曲 在 昂 揚 低 沉 的 二 胡 中 宛 唱 出 來 , 作 者無 心 , 聽 者 有 意 , 這 也 許 就 是 亞 視 的 自 製 劇 的 命 運 。

從 來 沒 有 覺 得 亞 視 自 製 劇 的 質 素 遜 於 無 線 , 而 且 還 時 有 佳 作 , 南 海 十 三 郎 一 劇 雖 然 在 某 些 細 節 上 還 有 疏 忽 , 例 如 有 場 表 行 買 表 戲 竟 然 用 變 焦 鏡 頭 掩 飾 , 又 如 十 三 郎 跳 黃 埔 江 只 在 字 面 上 作 交 代 , 另 外 在 十 三 郎 的 拿 手 本 領 劇 本 上 只 出 過 三 句 台 詞 等 等 之 外 , 南 海 十 三郎 仍 是 有 其 吸 引之 處。

吸 收 在 這 套 劇 有 完 整 劇 本 , 有 鮮 明 角 色 。 江 譽 鏐 追 女 失 敗 , 轉 而 寄 情 於 行 文 之 間 ,拉 開 了 故 事 的 大 門 , 之 後 巧 遇 伯 樂 , 無 心 插 柳 中 入 了梨 園 . . . . 林 韋 辰 演 放 浪 才 子 ,對 於 十 三 郎 鍾 情 牛 角 尖 的 性 格 演 繹 得 很 舒 暢 。幾 個 綠 葉 的 配 搭 亦 是 不 錯 , 董 鏢 知 子 莫 若 父 的 父 親 , 杜 汶 澤 忠 心 一 碌 葛 的 阿 水 , 田 蕊 妮 現 實 世 利 的 懷 春 少 女 , 把 整 個劇 都 點 綴 得 有 聲 有氣 , 誰 說 亞 視 無 藝人 ?

另 外 在 此 劇 中 也 可 以 學 到 不 少 妙 句 , 相 信 對 於 寫 作 枯 燥 的 你 我 也 有 不 少幫 助 , 整 體來 說 , 此 劇 屬 於 悲 喜 互 間 的 傳 記 片 , 值 得 一 眾 有 心 學 子 看 一 看 。

    欣賞度:         star.gif (479 bytes)star.gif (479 bytes)star.gif (479 bytes)
    耐看度:         star.gif (479 bytes)star.gif (479 bytes)star.gif (479 bytes)
    經典度:         star.gif (479 bytes)

以上說評屬網站之意見. (並無刻意貶之意, 或偏袒於某一方利益, 只是以戲論戲而已)